อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน หมู่ที่ 1 ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170

โทรศัพท์ : 032 459 262

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแก่งกระจาน


การปกครอง : อำเภอแก่งกระจาน มี 6 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลแก่งกระจาน    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลสองพี่น้อง    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลวังจันทร์    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลป่าเด็ง    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลพุสวรรค์    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลห้วยแม่เพรียง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน

พื้นที่ : 2,500.478 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,615 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการตาทอทิพย์ ป่าดงดิบอุทยาน แก่งกระจานเขื่อนดิน

พิกัด
12°54′27″N 99°38′53″E

แผนที่อำเภอแก่งกระจานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ