อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออุทัย เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์ : 035 356 069

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออุทัย


การปกครอง : อำเภออุทัย มี 11 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลอุทัย
2. ตำบลธนู
3. ตำบลคานหาม
4. ตำบลโพสาวหาญ
5. ตำบลบ้านช้าง
6. ตำบลหนองน้ำส้ม
7. ตำบลสามบัณฑิต
8. ตำบลเสนา
9. ตำบลหนองไม้ซุง
10. ตำบลบ้านหีบ
11. ตำบลข้าวเม่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอุทัย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต
9. องค์การบริหารส่วนตำบลธนู
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุทัย
13000    เฉพาะตำบลข้าวเม่า หมู่ 2 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ : 186.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,408 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงปู่ดู่คู่บ้าน อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน ทั่วถิ่นคนใจธรรมะ โรจนะแหล่งอุตสาหกรรม

พิกัด
14°21′43″N 100°40′13″E

แผนที่อำเภออุทัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ