อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043 509 180

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงขวัญ


การปกครอง : อำเภอเชียงขวัญ มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียงขวัญ
2. ตำบลบ้านเขือง
3. ตำบลพลับพลา
4. ตำบลพระธาตุ
5. ตำบลหมูม้น
6. ตำบลพระเจ้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด
45170    เฉพาะตำบลพลับพลา ตำบลหมูม้น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี

พื้นที่ : 127.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,365 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บุ่งเชียงขวัญงามตา งามล้ำค่าฟืมทอผือ เลื่องลือพระธาตุใหญ่ สดใสริมฝั่งชี ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสรงปู่หลวง

พิกัด
16°9′54″N 103°45′6″E

แผนที่อำเภอเชียงขวัญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ