อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าแพ หมู่ที่ 2 ถนนฉลุง-ละงู ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โทรศัพท์ : 074 787 071

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าแพ


การปกครอง : อำเภอท่าแพ 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าแพ
2. ตำบลสาคร
3. ตำบลแประ
4. ตำบลท่าเรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแประ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
91150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าแพ

พื้นที่ : 197.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,714 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เศรษฐกิจรุ่งเรือง ลือเลื่องข้าวโพดหวาน ประวัติศาสตร์ยาวนาน ลูกหลานปลอดยา

พิกัด
6°47′24″N 99°58′12″E

แผนที่อำเภอท่าแพความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ