จังหวัดนครปฐม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครปฐม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครปฐม มี 7 อำเภอ 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครปฐม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครปฐม
2. อำเภอกำแพงแสน
3. อำเภอดอนตูม
4. อำเภอนครชัยศรี
5. อำเภอบางเลน
6. อำเภอพุทธมณฑล
7. อำเภอสามพราน

องค์พระปฐมเจดีย์ พุทธสถานสำคัญของจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครปฐม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครปฐม มี 25 ตำบล 217 หมู่บ้าน

 • ตำบลพระปฐมเจดีย์
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลบางแขม
 • ตำบลหนองงูเหลือม
 • ตำบลพระประโทน
 • ตำบลทัพหลวง
 • ตำบลธรรมศาลา
 • ตำบลห้วยจรเข้
 • ตำบลตาก้อง
 • ตำบลสวนป่าน
 • ตำบลมาบแค
 • ตำบลสระกะเทียม
 • ตำบลสนามจันทร์
 • ตำบลลำพยา
 • ตำบลดอนยายหอม
 • ตำบลโพรงมะเดื่อ
 • ตำบลถนนขาด
 • ตำบลวังเย็น
 • ตำบลบ่อพลับ
 • ตำบลหนองดินแดง
 • ตำบลนครปฐม
 • ตำบลทุ่งน้อย
 • ตำบลวังตะกู
 • ตำบลสามควายเผือก
 • ตำบลหนองปากโลง

2. อำเภอกำแพงแสน มี 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน

 • ตำบลกำแพงแสน
 • ตำบลวังน้ำเขียว
 • ตำบลทุ่งกระพังโหม
 • ตำบลหนองกระทุ่ม
 • ตำบลกระตีบ
 • ตำบลรางพิกุล
 • ตำบลทุ่งลูกนก
 • ตำบลห้วยม่วง
 • ตำบลห้วยขวาง
 • ตำบลห้วยหมอนทอง
 • ตำบลทุ่งขวาง
 • ตำบลสระพัฒนา
 • ตำบลสระสี่มุม
 • ตำบลดอนข่อย
 • ตำบลทุ่งบัว
3. อำเภอดอนตูม มี 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามง่าม
 • ตำบลบ้านหลวง
 • ตำบลห้วยพระ
 • ตำบลดอนรวก
 • ตำบลลำเหย
 • ตำบลห้วยด้วน
 • ตำบลดอนพุทรา
 • ตำบลลำลูกบัว
4. อำเภอนครชัยศรี มี 24 ตำบล 108 หมู่บ้าน
 • ตำบลนครชัยศรี
 • ตำบลแหลมบัว
 • ตำบลบางกระเบา
 • ตำบลศรีมหาโพธิ์
 • ตำบลวัดแค
 • ตำบลไทยาวาส
 • ตำบลท่าตำหนัก
 • ตำบลงิ้วราย
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลลานตากฟ้า
 • ตำบลท่ากระชับ
 • ตำบลบางแก้วฟ้า
 • ตำบลขุนแก้ว
 • ตำบลบางพระ
 • ตำบลท่าพระยา
 • ตำบลวัดละมุด
 • ตำบลพะเนียด
 • ตำบลห้วยพลู
 • ตำบลบางระกำ
 • ตำบลดอนแฝก
 • ตำบลโคกพระเจดีย์
 • ตำบลวัดสำโรง
 • ตำบลศีรษะทอง
 • ตำบลสัมปทวน
5. อำเภอบางเลน มี 15 ตำบล 180 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางเลน
 • ตำบลไผ่หูช้าง
 • ตำบลบางปลา
 • ตำบลลำพญา
 • ตำบลบางหลวง
 • ตำบลนราภิรมย์
 • ตำบลบางภาษี
 • ตำบลคลองนกกระทุง
 • ตำบลบางระกำ
 • ตำบลบัวปากท่า
 • ตำบลบางไทรป่า
 • ตำบลนิลเพชร
 • ตำบลหินมูล
 • ตำบลดอนตูม
 • ตำบลไทรงาม
6. อำเภอพุทธมณฑล มี 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน
 • ตำบลศาลายา
 • ตำบลคลองโยง
 • ตำบลมหาสวัสดิ์
7. อำเภอสามพราน มี 16 ตำบล 137 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามพราน
 • ตำบลไร่ขิง
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลอ้อมใหญ่
 • ตำบลทรงคนอง
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลหอมเกร็ด
 • ตำบลยายชา
 • ตำบลบางกระทึก
 • ตำบลคลองจินดา
 • ตำบลบางเตย
 • ตำบลกระทุ่มล้ม
 • ตำบลบางช้าง
 • ตำบลตลาดจินดา
 • ตำบลท่าตลาด
 • ตำบลคลองใหม่
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
 • สถาบันกันตนา
 • วิทยาลัยนาฏศิลป
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • วิทยาลัยแสงธรรม
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัล ศาลายา
 • ห้างโลตัส สาขานครปฐม
 • ห้างโลตัส สาขานครชัยศรี
 • ห้างโลตัส สาขาสามพราน
 • ห้างโลตัส สาขากำแพงแสน
 • ห้างโลตัส สาขาศาลายา
 • ห้างโลตัส สาขาบางเลน
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ้อมใหญ่
 • สยามแม็คโคร สาขานครปฐม
 • สยามแม็คโคร  สาขาศาลายา
 • ห้างสรรพสินค้าสมภพพลาซ่า อ้อมใหญ่

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครปฐม

เกร็ดความรู้จังหวัดนครปฐม

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 2,168.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 924,521 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 426.37 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกแก้ว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน
อักษรย่อ : นฐ, NPT
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนบางเตย-ดอนยายหอม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034 340 003-4


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ