อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ถนนลูกเสือ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ : 056 411 521

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองชัยนาท

การปกครอง : อําเภอเมืองชัยนาท มี 9 ตำบล 82 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลบ้านกล้วย
3. ตำบลท่าชัย
4. ตำบลชัยนาท
5. ตำบลเขาท่าพระ
6. ตำบลหาดท่าเสา
7. ตำบลธรรมามูล
8. ตำบลเสือโฮก
9. ตำบลนางลือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)
1. เทศบาลเมืองชัยนาท
2. เทศบาลตำบลชัยนาท
3. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
4. เทศบาลตำบลเสือโฮก
5. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
6. เทศบาลตำบลนางลือ
7. เทศบาลตำบลธรรมามูล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
17000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท
17120    เฉพาะตำบลหาดท่าเสา หมู่ 3, 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์

พื้นที่ : 255.38 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,337 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สวนนกเป็นศรี บรมธาตุเจดีย์งามสง่า หลวงพ่อธรรมจักรล้ำค่า ส้มโอขาวแตงกวาน่าลิ้มลอง

พิกัด
15°11′8″N 100°7′26″E

แผนที่อําเภอเมืองชัยนาทความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ