อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 511 007

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองตาก


การปกครอง : อำเภอเมืองตาก มี 14 ตำบล 102 หมู่บ้าน
1. ตำบลระแหง
2. ตำบลตลุกกลางทุ่ง
3. ตำบลหนองหลวง
4. ตำบลวังประจบ
5. ตำบลเชียงเงิน
6. ตำบลหนองบัวใต้
7. ตำบลหัวเดียด
8. ตำบลป่ามะม่วง
9. ตำบลหนองบัวเหนือ
10. ตำบลแม่ท้อ
11. ตำบลไม้งาม
12. ตำบลวังหิน
13. ตำบลโป่งแดง
14. ตำบลน้ำรึม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองตาก
2. เทศบาลตำบลไม้งาม
3. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาก

พื้นที่ : 1,599.36 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 102,166 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ต้นกระบากใหญ่ ริมน้ำปิงประทับใจ แกรนิต ไม้ แร่เฟลสปาร์

พิกัด
16°52′54″N 99°7′25″E

แผนที่อำเภอเมืองตากความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ