อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ถนนหนองคาย-นครพนม ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042 499 399

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบุ่งคล้า


การปกครอง : อำเภอบุ่งคล้า มี 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน
1. ตำบลบุ่งคล้า
2. ตำบลโคกกว้าง
3. ตำบลหนองเดิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
38000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ

พื้นที่ : 243.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,054 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถ้ำฝุ่นตระการตา หาดสีดาขาวสะอาด งามธรรมชาติภูวัว

พิกัด
18°18′6″N 103°58′24″E

แผนที่อำเภอบุ่งคล้า