อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ริม หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053 297 201

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ริม


การปกครอง : อำเภอแม่ริม มี 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน
1. ตำบลริมใต้    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลริมเหนือ    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลสันโป่ง    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลขี้เหล็ก    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลสะลวง    มี 8 หมู่บ้าน
6. ตำบลห้วยทราย    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลแม่แรม    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลโป่งแยง    มี 10 หมู่บ้าน
9. ตำบลแม่สา    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลดอนแก้ว    มี 10 หมู่บ้าน
11. ตำบลเหมืองแก้ว    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่ริม
2. เทศบาลตำบลริมเหนือ
3. เทศบาลตำบลสันโป่ง
4. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
5. เทศบาลตำบลแม่แรม
6. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50180    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม
50330    เฉพาะตำบลสะลวง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง

พื้นที่ : 443.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 94,291 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกแม่สา งามตากล้วยไม้ ไหว้พระบาทสี่รอย แอ่วดอยชมช้าง งามสล้างพฤกษา เจ้าแม่ดาราเป็นขวัญ มวลชนมุ่งมั่น สร้างสรรค์ความดี

พิกัด
18°54′50″N 98°56′42″E

แผนที่อำเภอแม่ริมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ