อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาคู หมู่ที่ 11 ถนนนาคู-บ้านชาด ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46250

โทรศัพท์ : 043 817 356

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาคู

การปกครอง : อำเภอนาคู มี 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาคู
2. ตำบลสายนาวัง
3. ตำบลโนนนาจาน
4. ตำบลบ่อแก้ว
5. ตำบลภูแล่นช้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

  1. เทศบาลตำบลนาคู
  2. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาวง

พื้นที่ : 203.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,990 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกผานางคอย รอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่งเก่าสลักหิน สนามบินเสรีไทย ก้าวไกลการศึกษา ล้ำค่าวัฒนธรรม

พิกัด
16°46′48″N 104°1′54″E

แผนที่อำเภอนาคูความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ