จังหวัดนครพนม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดนครพนม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดนครพนม มี 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดนครพนม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครพนม
2. อำเภอท่าอุเทน
3. อำเภอธาตุพนม
4. อำเภอนาแก
5. อำเภอนาทม
6. อำเภอนาหว้า
7. อำเภอบ้านแพง
8. อำเภอปลาปาก
9. อำเภอโพนสวรรค์
10. อำเภอเรณูนคร
11. อำเภอวังยาง
12. อำเภอศรีสงคราม


พระธาตุพนม
ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดนครพนม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองนครพนม มี 15 ตำบล 167 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลโพธิ์ตาก
 • ตำบลหนองแสง
 • ตำบลวังตามัว
 • ตำบลนาทราย
 • ตำบลดงขวาง
 • ตำบลนาราชควาย
 • ตำบลหนองญาติ
 • ตำบลกุรุคุ
 • ตำบลคำเตย
 • ตำบลบ้านผึ้ง
 • ตำบลท่าค้อ
 • ตำบลอาจสามารถ
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลขามเฒ่า
2. อำเภอท่าอุเทน มี 9 ตำบล 111 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าอุเทน
 • ตำบลหนองเทา
 • ตำบลโนนตาล
 • ตำบลรามราช
 • ตำบลท่าจำปา
 • ตำบลเวินพระบาท
 • ตำบลไชยบุรี
 • ตำบลพะทาย
 • ตำบลพนอม
3. อำเภอธาตุพนม มี 12 ตำบล 136 หมู่บ้าน
 • ตำบลธาตุพนม
 • ตำบลนาหนาด
 • ตำบลฝั่งแดง
 • ตำบลธาตุพนมเหนือ
 • ตำบลโพนแพง
 • ตำบลกุดฉิม
 • ตำบลพระกลางทุ่ง
 • ตำบลอุ่มเหม้า
 • ตำบลนาถ่อน
 • ตำบลน้ำก่ำ
 • ตำบลแสนพัน
 • ตำบลดอนนางหงส์
4. อำเภอนาแก มี 12 ตำบล 143 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาแก
 • ตำบลหนองบ่อ
 • ตำบลพระซอง
 • ตำบลนาเลียง
 • ตำบลหนองสังข์
 • ตำบลบ้านแก้ง
 • ตำบลนาคู่
 • ตำบลคำพี้
 • ตำบลพิมาน
 • ตำบลสีชมพู
 • ตำบลพุ่มแก
 • ตำบลก้านเหลือง
5. อำเภอนาทม มี 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาทม
 • ตำบลดอนเตย
 • ตำบลหนองซน
6. อำเภอนาหว้า มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาหว้า
 • ตำบลนางัว
 • ตำบลบ้านเสียว
 • ตำบลนาคูณใหญ่
 • ตำบลท่าเรือ
 • ตำบลเหล่าพัฒนา
7. อำเภอบ้านแพง มี 6 ตำบล 75 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านแพง
 • ตำบลนาเข
 • ตำบลไผ่ล้อม
 • ตำบลนางัว
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลโพนทอง
8. อำเภอปลาปาก มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • 1. ตำบลปลาปาก
 • 2. ตำบลมหาชัย
 • 3. ตำบลหนองฮี
 • 4. ตำบลหนองเทาใหญ่
 • 5. ตำบลกุตาไก้
 • 6. ตำบลนามะเขือ
 • 7. ตำบลโคกสว่าง
 • 8. ตำบลโคกสูง
9. อำเภอโพนสวรรค์ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพนสวรรค์
 • ตำบลนาใน
 • ตำบลนาหัวบ่อ
 • ตำบลโพนจาน
 • ตำบลนาขมิ้น
 • ตำบลบ้านค้อ
 • ตำบลโพนบก
10. อำเภอเรณูนคร มี 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน
 • ตำบลเรณู
 • ตำบลนาขาม
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลเรณูใต้
 • ตำบลท่าลาด
 • ตำบลโคกหินแฮ่
 • ตำบลนางาม
 • ตำบลหนองย่างชิ้น
11. อำเภอวังยาง มี 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลโคกสี
 • ตำบลยอดชาด
 • ตำบลหนองโพธิ์
12. อำเภอศรีสงคราม มี 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน

 • ตำบลศรีสงคราม
 • ตำบลหาดแพง
 • ตำบลนาเดื่อ
 • ตำบลโพนสว่าง
 • ตำบลบ้านเอื้อง
 • ตำบลนาคำ
 • ตำบลสามผง
 • ตำบลบ้านข่า
 • ตำบลท่าบ่อสงคราม
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูลังกา
 • อุทยานแห่งชาติภูผายล
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ นครพนม
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม
 • สยามแม็คโคร สาขานครพนม
 • ห้างโลตัส สาขานครพนม
 • ห้างโลตัส สาขาธาตุพนม

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดนครพนม

เกร็ดความรู้จังหวัดนครพนม

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 5,502.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 714,284 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 129.81 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกันเกรา
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกันเกรา
อักษรย่อ : นพ, NPM
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042 511 287


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ