อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ถนนคำไฮใหญ่-ท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045 308 056-7

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอนมดแดง


การปกครอง : อำเภอดอนมดแดง มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลดอนมดแดง    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลเหล่าแดง    มี 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าเมือง    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลคำไฮใหญ่    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี

พื้นที่ : 234.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,293 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์ นักปราชญ์ของอุบล ประชาชนใฝ่ธรรม ค่าล้ำเจดีย์สองสมเด็จ ถิ่นกำเนิดตำนานเมืองอุบล

พิกัด
15°22′44″N 105°1′38″E

แผนที่อำเภอดอนมดแดงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ