อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 044 311 916

อาคารที่ทำการอำเภอปากช่อง


การปกครอง : อำเภอปากช่อง มี 12 ตำบล 219 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากช่อง    มี 22 หมู่บ้าน
2. ตำบลกลางดง    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลจันทึก    มี 22 หมู่บ้าน
4. ตำบลวังกะทะ    มี 24 หมู่บ้าน
5. ตำบลหมูสี    มี 19 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองสาหร่าย    มี 25 หมู่บ้าน
7. ตำบลขนงพระ    มี 15 หมู่บ้าน
8. ตำบลโป่งตาลอง    มี 13 หมู่บ้าน
9. ตำบลคลองม่วง    มี 21 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองน้ำแดง    มี 11 หมู่บ้าน
11. ตำบลวังไทร    มี 18 หมู่บ้าน
12. ตำบลพญาเย็น    มี 14 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองปากช่อง
2. เทศบาลตำบลกลางดง
3. เทศบาลตำบลสีมามงคล
4. เทศบาลตำบลหมูสี
5. เทศบาลตำบลวังไทร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง
30320    เฉพาะตำบลพญาเย็น ตำบลกลางดง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กลางดง
30450    เฉพาะตำบลหมูสี ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลโป่งตาลอง และตำบลขนงพระ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาใหญ่

พื้นที่ : 1,825.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 197,345 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาใหญ่ชวนชม วัวนมพันธุ์ดี หินอ่อนหลากสี ข้าวโพดหวานมากมี น้อยหน่าดีที่ปากช่อง

พิกัด
14°24′42″N 101°25′18″E

แผนที่อำเภอปากช่องความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ