อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ เลขที่ 222 ถนนหนองม่วง-ศรีเทพ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250

โทรศัพท์ : 036 651 151

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโคกเจริญ


การปกครอง : อำเภอโคกเจริญ มี 5 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลโคกเจริญ
2. ตำบลวังทอง
3. ตำบลยางราก
4. ตำบลโคกแสมสาร
5. ตำบลหนองมะค่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ

พื้นที่ : 317.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,358 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวโพดฝักใหญ่ บั้งไฟอนุรักษ์ โคเนื้อพันธุ์หลัก งามนักผ้ามัดหมี่ คนมีวัฒนธรรม

พิกัด
15°22′58″N 100°49′21″E

แผนที่อำเภอโคกเจริญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ