อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา หมู่ที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ : 034 541 811

ที่ตั้งอำเภอท่ามะกา


การปกครอง : อำเภอท่ามะกา มี 17 ตำบล 154 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่ามะกา    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลพงตึก    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลยางม่วง    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลดอนชะเอม    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลท่าไม้    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลตะคร้ำเอน    มี 16 หมู่บ้าน
7. ตำบลท่าเรือ    มี - หมู่บ้าน
8. ตำบลโคกตะบอง    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลดอนขมิ้น    มี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลอุโลกสี่หมื่น    มี 8 หมู่บ้าน
11. ตำบลเขาสามสิบหาบ    มี 8 หมู่บ้าน
12. ตำบลพระแท่น    มี 16 หมู่บ้าน
13. ตำบลหวายเหนียว    มี 7 หมู่บ้าน
14. ตำบลแสนตอ    มี 13 หมู่บ้าน
15. ตำบลสนามแย้    มี 7 หมู่บ้าน
16. ตำบลท่าเสา    มี 8 หมู่บ้าน
17. ตำบลหนองลาน    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
1. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
2. เทศบาลตำบลลูกแก
3. เทศบาลตำบลท่ามะกา
4. เทศบาลตำบลท่าไม้
5. เทศบาลตำบลพระแท่น
6. เทศบาลตำบลหวายเหนียว
7. เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
8. เทศบาลตำบลหนองลาน
9. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว
19. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้
21. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
70190    เฉพาะอำเภอสนามแย้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก
71130    เฉพาะตำบลดอนชะเอม ตำบลตะคร้ำเอน ตำบลท่าเรือ ตำบลพระแท่น ตำบลแสนตอ ตำบลหนองลาน ตำบลอุโลกสี่หมื่น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น

พื้นที่ : 340.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 132,892 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประตูเมืองสู่เมืองกาญจน์ พุทธสถานพระแท่น พงตึกแคว้นอารยธรรม ย่านอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย

พิกัด
13°55′15″N 99°45′56″E

แผนที่อำเภอท่ามะกาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ