อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแสวงหา หมู่ที่ 5 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์ : 035 695 235

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแสวงหา


การปกครอง : อำเภอแสวงหา มี 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลแสวงหา
2. ตำบลห้วยไผ่
3. ตำบลศรีพราน
4. ตำบลจำลอง
5. ตำบลบ้านพราน
6. ตำบลสีบัวทอง
7. ตำบลวังน้ำเย็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแสวงหา
2. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
14150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา

พื้นที่ : 181.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,990 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แสวงหาเมืองบึงใหญ่ ผลไม้พันธุ์ดี พระศรีศาสนา พฤกษาแห่งประวัติศาสตร์

พิกัด
14°45′24″N 100°19′30″E

แผนที่อำเภอแสวงหาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ