อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130

โทรศัพท์ : 042 577 029

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังยาง


การปกครอง : อำเภอวังยาง มี 4 ตำบล 27 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังยาง
2. ตำบลโคกสี
3. ตำบลยอดชาด
4. ตำบลหนองโพธิ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาแก

พื้นที่ : 137.75 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,516 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
รังต่อหนองแคน ดินแดนข้าวหอมมะลิ พระราชดำริเขื่อนนาขาม งามพระพุทธโพธิ์ศรี

พิกัด
17°3′22″N 104°27′19″E

แผนที่อำเภอวังยางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ