อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

โทรศัพท์ : 039 309 116

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาคิชฌกูฏ

การปกครอง : อำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลชากไทย    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลพลวง    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลตะเคียนทอง    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองพลู    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลจันทเขลม    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลพลวง
2. เทศบาลตำบลชากไทย
3. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง
4. เทศบาลตำบลจันทเขลม
5. เทศบาลตำบลคลองพลู

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ

พื้นที่ : 830.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,228 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คิชฌกูฎเมืองแมน แคว้นรอยพระพุทธบาท ดารดาษไม้ผล เมืองคนคุณธรรม สวยล้ำน้ำตกกระทิง มิ่งเมืองเหลืองจันทบูร ศูนย์วัฒนธรรม

พิกัด
12°48′16″N 102°6′53″E

แผนที่อำเภอเขาคิชฌกูฏความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ