จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดเพชรบูรณ์ มี 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
2. อำเภอชนแดน
3. อำเภอหล่มสัก
4. อำเภอหล่มเก่า
5. อำเภอวิเชียรบุรี
6. อำเภอศรีเทพ
7. อำเภอหนองไผ่
8. อำเภอบึงสามพัน
9. อำเภอน้ำหนาว
10. อำเภอวังโป่ง
11. อำเภอเขาค้อ


อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มี 17 ตำบล 221 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลท่าพล
 • ตำบลวังชมภู
 • ตำบลนางั่ว
 • ตำบลตะเบาะ
 • ตำบลบ้านโตก
 • ตำบลสะเดียง
 • ตำบลป่าเลา
 • ตำบลดงมูลเหล็ก
 • ตำบลระวิง
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลห้วยใหญ่
 • ตำบลชอนไพร
 • ตำบลห้วยสะแก
 • ตำบลนาป่า
 • ตำบลน้ำร้อน
 • ตำบลนายม
2. อำเภอชนแดน มี 9 ตำบล 125 หมู่บ้าน
 • ตำบลชนแดน
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลดงขุย
 • ตำบลศาลาลาย
 • ตำบลพุทธบาท
 • ตำบลตะกุดไร
 • ตำบลลาดแค
 • ตำบลซับพุทรา
 • ตำบลบ้านกล้วย
3. อำเภอหล่มสัก มี 23 ตำบล 251 หมู่บ้าน
 • ตำบลหล่มสัก
 • ตำบลตาลเดี่ยว
 • ตำบลวัดป่า
 • ตำบลบ้านหวาย
 • ตำบลฝายนาแซง
 • ตำบลปากดุก
 • ตำบลหนองสว่าง
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลน้ำเฮี้ย
 • ตำบลช้างตะลูด
 • ตำบลสักหลง
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลท่าอิบุญ
 • ตำบลบุ่งน้ำเต้า
 • ตำบลบ้านโสก
 • ตำบลบุ่งคล้า
 • ตำบลบ้านติ้ว
 • ตำบลลานบ่า
 • ตำบลห้วยไร่
 • ตำบลหนองไขว่
 • ตำบลน้ำก้อ
 • ตำบลน้ำชุน
 • ตำบลปากช่อง
4. อำเภอหล่มเก่า มี 9 ตำบล 99 หมู่บ้าน
 • ตำบลหล่มเก่า
 • ตำบลนาซำ
 • ตำบลตาดกลอย
 • ตำบลหินฮาว
 • ตำบลนาเกาะ
 • ตำบลบ้านเนิน
 • ตำบลงบาล
 • ตำบลนาแซง
 • ตำบลศิลา
5. อำเภอวิเชียรบุรี มี 14 ตำบล 192 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าโรง
 • ตำบลพุเตย
 • ตำบลซับน้อย
 • ตำบลสระประดู่
 • ตำบลยางสาว
 • ตำบลสามแยก
 • ตำบลวังใหญ่
 • ตำบลโคกปรง
 • ตำบลบึงกระจับ
 • ตำบลน้ำร้อน
 • ตำบลซับสมบูรณ์
 • ตำบลบ่อรัง
 • ตำบลภูน้ำหยด
 • ตำบลพุขาม
6. อำเภอศรีเทพ มี 7 ตำบล 105 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีเทพ
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลสระกรวด
 • ตำบลประดู่งาม
 • ตำบลคลองกระจัง
 • ตำบลหนองย่างทอย
 • ตำบลนาสนุ่น
7. อำเภอหนองไผ่ มี 13 ตำบล 142 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลนาเฉลียง
 • ตำบลบ่อไทย
 • ตำบลบัววัฒนา
 • ตำบลบ้านโภชน์
 • ตำบลกองทูล
 • ตำบลท่าแดง
 • ตำบลท่าด้วง
 • ตำบลเพชรละคร
 • ตำบลยางงาม
 • ตำบลห้วยโป่ง
 • ตำบลวังโบสถ์
 • ตำบลวังท่าดี
8. อำเภอบึงสามพัน มี 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงสามพัน
 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลซับสมอทอด
 • ตำบลศรีมงคล
 • ตำบลซับไม้แดง
 • ตำบลพญาวัง
 • ตำบลหนองแจง
 • ตำบลวังพิกุล
 • ตำบลกันจุ
9. อำเภอน้ำหนาว มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลน้ำหนาว
 • ตำบลโคกมน
 • ตำบลหลักด่าน
 • ตำบลวังกวาง
10. อำเภอวังโป่ง มี 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังโป่ง
 • ตำบลท้ายดง
 • ตำบลวังศาล
 • ตำบลซับเปิบ
 • ตำบลวังหิน
11. อำเภอเขาค้อ มี 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน

 • ตำบลเขาค้อ
 • ตำบลแคมป์สน
 • ตำบลสะเดาะพง
 • ตำบลทุ่งสมอ
 • ตำบลหนองแม่นา
 • ตำบลเข็กน้อย
 • ตำบลริมสีม่วง
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
 • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
 • อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
 • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาเพชรบูรณ์
 • ห้างโลตัส สาขาหล่มสัก
 • ห้างโลตัส สาขาบึงสามพัน
 • ห้างโลตัส สาขาศรีเทพ
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบูรณ์
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวิเชียรบุรี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์
 • ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์ สาขาเพชรบูรณ์


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์


เกร็ดความรู้จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 12,668.416 ตารางกิโลเมตร (เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง)
ประชากร : 967,421 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 76.36 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกมะขาม
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะขาม
อักษรย่อ : พช, PNB
อุทยานแห่งชาติ : 4 แห่ง
วนอุทยาน : 5 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 13 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 3 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 2,515,842.47 ไร่ (32.62% ของพื้นที่ทั้งหมด)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
มรดกโลก : 1 แห่ง (เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานทวารวดีที่เกี่ยวเนื่อง)
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 67000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056 729 754


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ