อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140

โทรศัพท์ : 039 591 584

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ่อไร่


การปกครอง : อำเภอบ่อไร่ มี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ่อพลอย
2. ตำบลด่านชุมพล
3. ตำบลหนองบอน
4. ตำบลนนทรีย์
5. ตำบลช้างทูน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ่อพลอย
2. เทศบาลตำบลหนองบอน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
23140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่

พื้นที่ : 680 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,775 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตำนานพลอยบูรพา ตระการตาน้ำตกคลองแก้ว มากแนวป่าไม้อุทยาน เบิกบานการค้าชายแดนเนินสี่ร้อย

พิกัด
15°33′24″N 100°4′24″E

แผนที่อำเภอบ่อไร่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ