อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ : 056 731 264

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบึงสามพัน


การปกครอง : อำเภอบึงสามพัน มี 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน
1. ตำบลบึงสามพัน
2. ตำบลสระแก้ว
3. ตำบลซับสมอทอด
4. ตำบลศรีมงคล
5. ตำบลซับไม้แดง
6. ตำบลพญาวัง
7. ตำบลหนองแจง
8. ตำบลวังพิกุล
9. ตำบลกันจุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลซับสมอทอด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
67160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน
67230    เฉพาะตำบลวังพิกุล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังพิกุล

พื้นที่ : 489.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,327 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน

พิกัด
15°47′48″N 101°0′30″E

แผนที่อำเภอบึงสามพันSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ