อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230

โทรศัพท์ : 056 299 139

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเก้าเลี้ยว


การปกครอง : อำเภอเก้าเลี้ยว มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
1. ตำบลเก้าเลี้ยว    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลเขาดิน    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลมหาโพธิ    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลหัวดง    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองเต่า    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว

พื้นที่ : 256.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,186 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เก้าคุ้งคดเคี้ยว เก้าเลี้ยวเลื่องลือ มะลิฝรั่งขึ้นชื่อ นับถือหลวงพ่อเฮง

พิกัด
15°51′1″N 100°4′43″E

แผนที่อำเภอเก้าเลี้ยวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ