อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปะทิว หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

โทรศัพท์ : 077 586 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปะทิว


การปกครอง : อำเภอปะทิว มี 7 ตำบล 70 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางสน
2. ตำบลเขาไชยราช
3. ตำบลชุมโค
4. ตำบลปากคลอง
5. ตำบลสะพลี
6. ตำบลดอนยาง
7. ตำบลทะเลทรัพย์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปะทิว
2. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์
3. เทศบาลตำบลชุมโค
4. เทศบาลตำบลสะพลี
5. เทศบาลตำบลบางสน
6. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
86160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว
86210    เฉพาะตำบลปากคลอง ตำบลดอนยาง ตำบลเขาไชยราช รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต
86230    เฉพาะตำบลสะพลี รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สะพลี

พื้นที่ : 596 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,315 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประตูทักษิณ ถิ่นค่างแว่น แดนหาดทรายงาม ลือนามปะการัง ชื่อดังเขาเจดีย์

พิกัด
10°42′30″N 99°19′6″E

แผนที่อำเภอปะทิวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ