อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง หมู่ที่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044 689 246

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพุทไธสง


การปกครอง : อําเภอพุทไธสง มี 7 ตำบล 97 หมู่บ้าน
1. ตำบลพุทไธสง
2. ตำบลบ้านแวง
3. ตำบลมะเฟือง
4. ตำบลหายโศก
5. ตำบลบ้านจาน
6. ตำบลบ้านยาง
7. ตำบลบ้านเป้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพุทไธสง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง

พื้นที่ : 330 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,770 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คูเมืองเก่าแต่โบราณ นมัสการพระเจ้าใหญ่ สุดสวยผ้าไหมไทย แลวิไลบึงสระบัว

พิกัด
15°32′54″N 103°1′30″E

แผนที่อําเภอพุทไธสงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ