อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทับสะแก หมู่ที่ 4 ถนนสุขาภิบาล ซอย 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์77130

โทรศัพท์ : 032 670 166

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทับสะแก


การปกครอง : อำเภอทับสะแก มี 6 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลทับสะแก
2. ตำบลแสงอรุณ
3. ตำบลอ่างทอง
4. ตำบลห้วยยาง
5. ตำบลเขาล้าน
6. ตำบลนาหูกวาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทับสะแก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
77130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก

พื้นที่ : 538 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,550 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเลใส มะพร้าวใหญ่ น้ำปลาดี

พิกัด
11°30′0″N 99°37′18″E

แผนที่อำเภอทับสะแกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ