อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : 056 701 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหล่มสัก


การปกครอง : อำเภอหล่มสัก มี 23 ตำบล 251 หมู่บ้าน
1. ตำบลหล่มสัก
2. ตำบลตาลเดี่ยว
3. ตำบลวัดป่า
4. ตำบลบ้านหวาย
5. ตำบลฝายนาแซง
6. ตำบลปากดุก
7. ตำบลหนองสว่าง
8. ตำบลบ้านไร่
9. ตำบลน้ำเฮี้ย
10. ตำบลช้างตะลูด
11. ตำบลสักหลง
12. ตำบลบ้านกลาง
13. ตำบลท่าอิบุญ
14. ตำบลบุ่งน้ำเต้า
15. ตำบลบ้านโสก
16. ตำบลบุ่งคล้า
17. ตำบลบ้านติ้ว
18. ตำบลลานบ่า
19. ตำบลห้วยไร่
20. ตำบลหนองไขว่
21. ตำบลน้ำก้อ
22. ตำบลน้ำชุน
23. ตำบลปากช่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 19 อบต.)
1. เทศบาลเมืองหล่มสัก
2. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
17. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
19. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
21. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
67110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก

พื้นที่ : 1,535.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 155,437 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นพ่อขุนผาเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน ที่ตั้งศาลหลักเมืองนครบาล น้ำตกธารทิพย์มนต์ขลัง ท้องพระคลังถ้ำสมบัติ

พิกัด
16°46′46″N 101°14′32″E

แผนที่อำเภอหล่มสักความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ