อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034 711 526

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม


การปกครอง : อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มี 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่กลอง
2. ตำบลบางจะเกร็ง
3. ตำบลคลองโคน
4. ตำบลบางแก้ว
5. ตำบลนางตะเคียน
6. ตำบลบางขันแตก
7. ตำบลแหลมใหญ่
8. ตำบลบ้านปรก
9. ตำบลลาดใหญ่
10. ตำบลท้ายหาด
11. ตำบลคลองเขิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
2. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
75000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม

พื้นที่ : 169 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 105,453 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร 2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

พิกัด
13°24′48″N 100°0′12″E

แผนที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ