อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045 391 178

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขื่องใน


การปกครอง : อำเภอเขื่องใน มี 18 ตำบล 183 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขื่องใน    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลสร้างถ่อ    มี 16 หมู่บ้าน
3. ตำบลค้อทอง    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลก่อเอ้    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลหัวดอน    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลชีทวน    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลท่าไห    มี 13 หมู่บ้าน
8. ตำบลนาคำใหญ่    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลแดงหม้อ    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลธาตุน้อย    มี 10 หมู่บ้าน
11. ตำบลบ้านไทย    มี 12 หมู่บ้าน
12. ตำบลบ้านกอก    มี 6 หมู่บ้าน
13. ตำบลกลางใหญ่    มี 11 หมู่บ้าน
14. ตำบลโนนรัง    มี 7 หมู่บ้าน
15. ตำบลยางขี้นก    มี 10 หมู่บ้าน
16. ตำบลศรีสุข    มี 8 หมู่บ้าน
17. ตำบลสหธาตุ    มี 7 หมู่บ้าน
18. ตำบลหนองเหล่า    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 16 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขื่องใน
2. เทศบาลตำบลบ้านกอก
3. เทศบาลตำบลห้วยเรือ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก
17. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
18. องค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน
34320    เฉพาะตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง ตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านไทย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก

พื้นที่ : 772.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 107,090 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขื่องในหนองธรรมชาติ ธรรมาสน์สิงห์งามเด่น สุขสงบเย็นบึงเขาหลวง เลอสรวงลำน้ำชี ไหมมัดหมี่ภูมิปัญญา ปวงประชาพาใฝ่ธรรม งามล้ำพระใหญ่ พุทธสถานศูนย์รวมใจเทิดไท้องราชันย์

หรือ

มะพร้าวเผารสดี ฝั่งชีงามล้ำ หัตถกรรมหมอนขิต กระชับมิตรไก่ย่าง น้องนางข้าวหอมมะลิ วิเวกวัดป่าบึงเขาหลวง ประทับทรวงรำมองเซิง

พิกัด
15°23′24″N 104°33′6″E

แผนที่อำเภอเขื่องในความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ