อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาน้อย เลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์ : 054 789 119

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาน้อย


การปกครอง : อําเภอนาน้อย มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาน้อย
2. ตำบลเชียงของ
3. ตำบลน้ำตก
4. ตำบลศรีษะเกษ
5. ตำบลบัวใหญ่
6. ตำบลสถาน
7. ตำบลสันทะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาน้อย
2. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย

พื้นที่ : 1,408.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,109 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเสาดิน ถิ่นมะขามหวาน ตำนานดอยผาชู้ เชิดชูพระธาตุพลูแช่

พิกัด
18°19′30″N 100°42′54″E

แผนที่อําเภอนาน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ