อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 0 2194 1098

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางบัวทอง

การปกครอง : อำเภอบางบัวทอง มี 8 ตำบล 81 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางบัวทอง    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลโสนลอย    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลบางรักใหญ่    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางคูรัด    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลละหาร    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลลำโพ    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลพิมลราช    มี 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลบางรักพัฒนา    มี 15 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (5 เทศบาลเมือง, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองบางบัวทอง
2. เทศบาลเมืองพิมลราช
3. เทศบาลเมืองบางคูรัด
4. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 
5. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
11110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง

พื้นที่ : 116.44 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 288,592 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองน่าอยู่ ประตูสู่จตุรทิศ

พิกัด
13°58′06.72″N 100°24′19.72″E

แผนที่อำเภอบางบัวทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ