อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ เลขที่ 9/317 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 0 2595 0814

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางใหญ่

การปกครอง : อำเภอบางใหญ่ มี 6 ตำบล 69 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางม่วง    มี 15 หมู่บ้าน
2. ตำบลบางแม่นาง    มี 18 หมู่บ้าน
3. ตำบลบางเลน    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลเสาธงหิน    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางใหญ่    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ้านใหม่    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)
1. เทศบาลเมืองบางแม่นาง
2. เทศบาลตำบลบางม่วง
3. เทศบาลตำบลบางใหญ่
4. เทศบาลตำบลเสาธงหิน
5. เทศบาลตำบลบางเลน
6. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
11140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่

พื้นที่ : 96.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 163,797 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อำเภอบางใหญ่ บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

พิกัด
13°52′36″N 100°24′14″E

แผนที่อำเภอบางใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ