อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ถนนจรัสศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ : 042 811 213


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองเลย


การปกครอง : อำเภอเมืองเลย มี 14 ตำบล 131 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมือง
2. ตำบลนาอาน
3. ตำบลกุดป่อง
4. ตำบลน้ำสวย
5. ตำบลนาอ้อ
6. ตำบลนาดินดำ
7. ตำบลกกดู่
8. ตำบลน้ำหมาน
9. ตำบลเสี้ยว
10. ตำบลนาโป่ง
11. ตำบลชัยพฤกษ์
12. ตำบลนาแขม
13. ตำบลกกทอง
14. ตำบลศรีสองรัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองเลย
2. เทศบาลตำบลนาอาน
3. เทศบาลตำบลนาโป่ง
4. เทศบาลตำบลน้ำสวย
5. เทศบาลตำบลนาดินดำ
6. เทศบาลตำบลนาอ้อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เลย
42100    เฉพาะตำบลนาอ้อ ตำบลศรีสองรัก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ

พื้นที่ : 1,480.49 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 123,560 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผ้าฝ้ายมีชื่อ เลื่องลือครกหิน ถิ่นยางพารา งามตาอ่างน้ำหมาน สืบตำนานหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

พิกัด
17°29′6″N 101°43′48″E

แผนที่อำเภอเมืองเลยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ