อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ที่ว่าการอําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนายูง เลขที่ 171 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

โทรศัพท์ : 042 132 534

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนายูง


การปกครอง : อำเภอนายูง มี 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน
1. ตำบลนายูง
2. ตำบลโนนทอง
3. ตำบลบ้านก้อง
4. ตำบลนาแค

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนายูง
2. เทศบาลตำบลโนนทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41380    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นายูง

พื้นที่ : 524.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,678 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทิวทัศน์สวย กล้วยผลดก น้ำตกยูงทอง ธรรมะใฝ่ปอง ถิ่นทองนายูง

พิกัด
17°53′48″N 102°9′0″E

แผนที่อําเภอนายูง