อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร หมู่ที่ 1 ถนนกรป.รังสรรค์ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์ : 073 561 082

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีสาคร


การปกครอง : อำเภอศรีสาคร มี 6 ตำบล 35 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีสาคร
2. ตำบลศรีบรรพต
3. ตำบลซากอ
4. ตำบลกาหลง
5. ตำบลตะมะยูง
6. ตำบลเชิงคีรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีสาคร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลศรึสาคร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร

พื้นที่ : 500.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,902 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธรรมชาติสวยงาม รวยดินดำ เลิศล้ำผลไม้ ป่าใหญ่ตะเคียนทอง กุ้งคลองปลากือเลาะ นามเพราะศรีสาคร

พิกัด
6°13′53″N 101°30′0″E

แผนที่อำเภอศรีสาครความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ