อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย เลขที่ 54/1 ถนนสายใน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ : 034 581 236

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ่อพลอย


การปกครอง : อำเภอบ่อพลอย มี 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ่อพลอย    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองกุ่ม    มี 16 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองรี    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลหลุมรัง    มี 18 หมู่บ้าน
5. ตำบลช่องด่าน    มี 15 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองกร่าง    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ่อพลอย
2. เทศบาลตำบลหนองรี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่มรัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
71220    เฉพาะตำบลหนองรี ตำบลหนองกร่าง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ

พื้นที่ : 967.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 57,334 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งแร่พลอยไพลิน หลวงพ่อนิลเลื่องลือไกล ปล่องภูเขาไฟปรากฏ สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำถ้ำผาวังจันทร์

พิกัด
14°19′33″N 99°30′52″E

แผนที่อำเภอบ่อพลอย


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ