อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนท้องศาลา-โฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

โทรศัพท์ : 077 377 064

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเกาะพะงัน


การปกครอง : อำเภอเกาะพะงัน มี 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน
1. ตำบลเกาะพะงัน    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านใต้    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลเกาะเต่า    มี 3 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
2. เทศบาลตำบลบ้านใต้
3. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
4. เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวไทย

รหัสไปรษณีย์ 
84280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน
84360    เฉพาะตำบลเกาะเต่า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า

พื้นที่ : 194.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 18,507 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ร.5 ธารเสด็จ หลวงพ่อเพชรศูนย์รวมใจ พระจันทร์สวย ทะเลใส หาดทรายขาว ปะการังแพรวพราว เพชรกลางอ่าว เมืองคนดี

แผนที่อำเภอเกาะพะงันความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ