อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม เลขที่ 30 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034 259 715

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนครปฐม


การปกครอง : อำเภอเมืองนครปฐม มี 25 ตำบล 217 หมู่บ้าน
1. ตำบลพระปฐมเจดีย์
2. ตำบลบ้านยาง
3. ตำบลบางแขม
4. ตำบลหนองงูเหลือม
5. ตำบลพระประโทน
6. ตำบลทัพหลวง
7. ตำบลธรรมศาลา
8. ตำบลห้วยจรเข้
9. ตำบลตาก้อง
10. ตำบลสวนป่าน
11. ตำบลมาบแค
12. ตำบลสระกะเทียม
13. ตำบลสนามจันทร์
14. ตำบลลำพยา
15. ตำบลดอนยายหอม
16. ตำบลโพรงมะเดื่อ
17. ตำบลถนนขาด
18. ตำบลวังเย็น
19. ตำบลบ่อพลับ
20. ตำบลหนองดินแดง
21. ตำบลนครปฐม
22. ตำบลทุ่งน้อย
23. ตำบลวังตะกู
24. ตำบลสามควายเผือก
25. ตำบลหนองปากโลง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 28 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 19 อบต.)
1. เทศบาลนครนครปฐม
2. เทศบาลเมืองนครปฐม
3. เทศบาลเมืองสามควายเผือก
4. เทศบาลตำบลดอนยายหอม
5. เทศบาลตำบลธรรมศาลา
6. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
7. เทศบาลตำบลบ่อพลับ
8. เทศบาลตำบลมาบแค
9. เทศบาลตำบลตาก้อง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด
16. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
19. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
21. องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
23. องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
24. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
25. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
26. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
27. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
28. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
73000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม

พื้นที่ : 417.44 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 278,988 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

พิกัด
13°49′11″N 100°3′57″E

แผนที่อำเภอเมืองนครปฐมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ