อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ว่าการอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไชยวาน ถนนไชยวาน-ศรีธาตุ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290

โทรศัพท์ : 042 267 039

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไชยวาน


การปกครอง : อำเภอไชยวาน มี 4 ตำบล 51 หมู่บ้าน
1. ตำบลไชยวาน
2. ตำบลโพนสูง
3. ตำบลหนองหลัก
4. ตำบลคำเลาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลไชยวาน
2. เทศบาลตำบลโพนสูง
3. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน

พื้นที่ : 326.16 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,528 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองแห่งธรรมะ สวนสาธารณะคู่ธานี เศรษฐกิจดีปลูกอ้อยหวาน งานจักสานเลื่องลือไกล

พิกัด
17°17′12″N 103°13′24″E

แผนที่อําเภอไชยวาน