จังหวัดลพบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดลพบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดลพบุรี มี 11 อำเภอ, 121 ตำบล, 1,122 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดลพบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองลพบุรี
2. อำเภอพัฒนานิคม
3. อำเภอโคกสำโรง
4. อำเภอชัยบาดาล
5. อำเภอท่าวุ้ง
6. อำเภอบ้านหมี่
7. อำเภอท่าหลวง
8. อำเภอสระโบสถ์
9. อำเภอโคกเจริญ
10. อำเภอลำสนธิ
11. อำเภอหนองม่วงพระปรางค์สามยอด โบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดลพบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองลพบุรี มี 24 ตำบล 220 หมู่บ้าน

 • ตำบลทะเลชุบศร
 • ตำบลท่าหิน
 • ตำบลเขาสามยอด
 • ตำบลโคกตูม
 • ตำบลเขาพระงาม
 • ตำบลท่าศาลา
 • ตำบลถนนใหญ่
 • ตำบลกกโก
 • ตำบลป่าตาล
 • ตำบลโก่งธนู
 • ตำบลโคกกะเทียม
 • ตำบลโคกลำพาน
 • ตำบลงิ้วราย
 • ตำบลดอนโพธิ์
 • ตำบลตะลุง
 • ตำบลท่าแค
 • ตำบลนิคมสร้างตนเอง
 • ตำบลบางขันหมาก
 • ตำบลบ้านข่อย
 • ตำบลท้ายตลาด
 • ตำบลพรหมมาสตร์
 • ตำบลโพธิ์เก้าต้น
 • ตำบลโพธิ์ตรุ
 • ตำบลสี่คลอง
2. อำเภอพัฒนานิคม มี 9 ตำบล 89 หมู่บ้าน
 • ตำบลพัฒนานิคม
 • ตำบลดีลัง
 • ตำบลช่องสาริกา
 • ตำบลน้ำสุด
 • ตำบลมะนาวหวาน
 • ตำบลห้วยขุนราม
 • ตำบลโคกสลุง
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลชอนน้อย
3. อำเภอโคกสำโรง มี 13 ตำบล 137 หมู่บ้าน
 • ตำบลโคกสำโรง
 • ตำบลหนองแขม
 • ตำบลเกาะแก้ว
 • ตำบลวังจั่น
 • ตำบลถลุงเหล็ก
 • ตำบลวังขอนขว้าง
 • ตำบลหลุมข้าว
 • ตำบลดงมะรุม
 • ตำบลห้วยโป่ง
 • ตำบลวังเพลิง
 • ตำบลคลองเกตุ
 • ตำบลเพนียด
 • ตำบลสะแกราบ
4. อำเภอชัยบาดาล มี 17 ตำบล 136 หมู่บ้าน
 • ตำบลชัยบาดาล
 • ตำบลลำนารายณ์
 • ตำบลชัยนารายณ์
 • ตำบลนิคมลำนารายณ์
 • ตำบลศิลาทิพย์
 • ตำบลเขาแหลม
 • ตำบลห้วยหิน
 • ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
 • ตำบลม่วงค่อม
 • ตำบลท่ามะนาว
 • ตำบลบัวชุม
 • ตำบลเกาะรัง
 • ตำบลท่าดินดำ
 • ตำบลหนองยายโต๊ะ
 • ตำบลมะกอกหวาน
 • ตำบลนาโสม
 • ตำบลซับตะเคียน
5. อำเภอท่าวุ้ง มี 11 ตำบล 128 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าวุ้ง
 • ตำบลโคกสลุด
 • ตำบลโพตลาดแก้ว
 • ตำบลบางงา
 • ตำบลบางคู้
 • ตำบลมุจลินท์
 • ตำบลบางลี่
 • ตำบลบ้านเบิก
 • ตำบลเขาสมอคอน
 • ตำบลลาดสาลี่
 • ตำบลหัวสำโรง
6. อำเภอบ้านหมี่ มี 22 ตำบล 157 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านหมี่
 • ตำบลมหาสอน
 • ตำบลไผ่ใหญ่
 • ตำบลสนามแจง
 • ตำบลบ้านทราย
 • ตำบลหนองเมือง
 • ตำบลบ้านกล้วย
 • ตำบลเชียงงา
 • ตำบลดงพลับ
 • ตำบลสายห้วยแก้ว
 • ตำบลบ้านชี
 • ตำบลหนองกระเบียน
 • ตำบลพุคา
 • ตำบลชอนม่วง
 • ตำบลหินปัก
 • ตำบลดอนดึง
 • ตำบลบางพึ่ง
 • ตำบลบางขาม
 • ตำบลหนองทรายขาว
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลหนองเต่า
 • ตำบลบางกะพี้
7. อำเภอท่าหลวง มี 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลแก่งผักกูด
 • ตำบลหัวลำ
 • ตำบลซับจำปา
 • ตำบลทะเลวังวัด
 • ตำบลหนองผักแว่น
8. อำเภอสระโบสถ์ มี 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลสระโบสถ์
 • ตำบลนิยมชัย
 • ตำบลมหาโพธิ
 • ตำบลห้วยใหญ่
 • ตำบลทุ่งท่าช้าง
9. อำเภอโคกเจริญ มี 5 ตำบล 53 หมู่บ้าน
 • ตำบลโคกเจริญ
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลยางราก
 • ตำบลโคกแสมสาร
 • ตำบลหนองมะค่า
10. อำเภอลำสนธิ มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน
 • ตำบลลำสนธิ
 • ตำบลเขารวก
 • ตำบลซับสมบูรณ์
 • ตำบลกุดตาเพชร
 • ตำบลเขาน้อย
 • ตำบลหนองรี
11. อำเภอหนองม่วง มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองม่วง
 • ตำบลชอนสารเดช
 • ตำบลบ่อทอง
 • ตำบลยางโทน
 • ตำบลชอนสมบูรณ์
 • ตำบลดงดินแดง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร จังหวัดลพบุรี

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลพบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาลพบุรี
 • ห้างโลตัส สาขาโคกสำโรง
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 2
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาลพบุรีภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดลพบุรี

เกร็ดความรู้จังหวัดลพบุรี

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 6,199.753 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 729,697 คน ((31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 117.70 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพิกุล
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นพิกุล
อักษรย่อ : ลบ, LRI
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 4 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 3 แห่ง
พื้นที่ป่า : 605,125.50 ไร่ (คิดเป็น 14.91% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 15000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036 420 310


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ