อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ เลขที่ 197 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075 296 082

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังวิเศษ

การปกครอง : อำเภอวังวิเศษ มี 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาวิเศษ
2. ตำบลวังมะปราง
3. ตำบลอ่าวตง
4. ตำบลท่าสะบ้า
5. ตำบลวังมะปรางเหนือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังวิเศษ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ
92000    เฉพาะตำบลท่าสะบ้า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตรัง

พื้นที่ : 477.125 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 43,420 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระดีหลวงพ่อปลอด สุดยอดมโนราห์ ป่าใหญ่ต้นน้ำ งามร้อยชั้นพันวัง จักสานดังกาบกล้วย ทัศนียภาพสวย

พิกัด
7°44′6″N 99°23′36″E

แผนที่อำเภอวังวิเศษความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ