อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 073 330 106

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ลาน


การปกครอง : อำเภอแม่ลาน มี 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่ลาน
2. ตำบลป่าไร่
3. ตำบลม่วงเตี้ย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่

พื้นที่ : 89.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 17,604 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลองกองหวาน ชลประทานดี วิถีอำนวย พระนอนสวย รวยทุ่งกว้าง

พิกัด
6°39′39″N 101°14′23″E

แผนที่อำเภอแม่ลาน