อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ถนนหนองใหญ่-ปรกฟ้า ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

โทรศัพท์ : 038 211 234

อาคารที่ว่าการอำเภอบ่อทอง


การปกครอง : อำเภอบ่อทอง มี 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ่อทอง    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลวัดสุวรรณ    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ่อกวางทอง    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลธาตุทอง    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลเกษตรสุวรรณ    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลพลวงทอง    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ่อทอง
2. เทศบาลตำบลธาตุทอง
3. เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
20270    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง

พื้นที่ : 781.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,840 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเกษตรกรรม ถ้ำเขางดงาม น้ำตกเขาใหญ่ กล้วยไข่รสดี มีแหล่งแร่ทอง นครของพญาเร่

พิกัด
13°16′42″N 101°26′24″E

แผนที่อำเภอบ่อทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ