อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เลขที่ 17 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 045 604 057

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ


การปกครอง : อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลโดด
2. ตำบลผือใหญ่
3. ตำบลอีเซ
4. ตำบลเสียว
5. ตำบลหนองม้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโดด
2. เทศบาลตำบลผือใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย

พื้นที่ : 111.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,708 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นชนสองเผ่า ปลูกข้าวมะลิหอม พร้อมผ้าไหมงาม หัตถกรรมเลื่องลือ ฝีมือธูปสวย คนรวยน้ำใจ

พิกัด
15°13′54″N 104°4′36″E

แผนที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ