อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054 888 132

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภูกามยาว


การปกครอง : อำเภอภูกามยาว มี 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยแก้ว
2. ตำบลดงเจน
3. ตำบลแม่อิง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลดงเจน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
56000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พะเยา

พื้นที่ : 213.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 20,877 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูกามยาวดอยงาม ดินแดนสามพระธาตุ ประวัติศาสตร์เมืองเก่า อู่ข้าวลุ่มน้ำอิง

พิกัด
19°16′18″N 99°58′12″E

แผนที่อำเภอภูกามยาว