อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056 611 167

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองพิจิตร


การปกครอง : อำเภอเมืองพิจิตร มี 16 ตำบล 134 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลท่าฬ่อ
3. ตำบลหัวดง
4. ตำบลดงป่าคำ
5. ตำบลไผ่ขวาง
6. ตำบลท่าหลวง
7. ตำบลย่านยาว
8. ตำบลบ้านบุ่ง
9. ตำบลปากทาง
10. ตำบลสายคำโห้
11. ตำบลคลองคะเชนทร์
12. ตำบลป่ามะคาบ
13. ตำบลโรงช้าง
14. ตำบลดงกลาง
15. ตำบลฆะมัง
16. ตำบลเมืองเก่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 14 อบต.)
1. เทศบาลเมืองพิจิตร
2. เทศบาลตำบลวังกรด
3. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
4. เทศบาลตำบลดงป่าคำ
5. เทศบาลตำบลหัวดง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้
12. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร
66170    เฉพาะตำบลหัวดง ตำบลดงป่าคำ ตำบลดงกลาง ตำบลฆะมัง หมู่ 3-4, 7-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หัวดง

พื้นที่ : 738.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 107,809 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

พิกัด
16°26′18″N 100°21′0″E

แผนที่อำเภอเมืองพิจิตรความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ