อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170

โทรศัพท์ : 055 769 050

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลานกระบือ


การปกครอง : อำเภอลานกระบือ มี 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
1. ตำบลลานกระบือ
2. ตำบลจันทิมา
3. ตำบลบึงทับแรต
4. ตำบลหนองหลวง
5. ตำบลช่องลม
6. ตำบลโนนพลวง
7. ตำบลประชาสุขสันต์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลานกระบือ
2. เทศบาลตำบลช่องลม
3. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ

พื้นที่ : 429.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,692 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติ พุทธศาสตร์ลือเลื่อง เมืองแห่งคุณธรรม เลิศล้ำความสะอาด

พิกัด
16°36′2″N 99°50′57″E

แผนที่อำเภอลานกระบือSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...