อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ไชยพจน์ ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

โทรศัพท์ : 044 650 073

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์


การปกครอง : อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มี 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองแวง
2. ตำบลกู่สวนแตง
3. ตำบลทองหลาง
4. ตำบลหนองเยือง
5. ตำบลแดงใหญ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง

พื้นที่ : 175 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,393 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กู่สวนแตงเด่นสง่า ล้ำค่ากูฤๅษี ผ้าไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญบั้งไฟ

พิกัด
5°34′22″N 102°50′0″E

แผนที่อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ