อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง หมู่ที่ 5 ถนนราชบุรี-วัดเพลง ตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

โทรศัพท์ : 032 399 471

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวัดเพลง


การปกครอง : อำเภอวัดเพลง มี 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน
1. ตำบลวัดเพลง
2. ตำบลจอมประทัด
3. ตำบลเกาะศาลพระ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวัดเพลง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง

พื้นที่ : 37.89 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 12,129 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นเพลงปรบไก่ แควอ้อมใสไหลผ่าน ย่านผลไม้รสดี มากมีขนมโบราณ นมัสการเจ้าพ่อหลักหิน งามศิลป์โบสถ์ร้อยปี

พิกัด
13°27′14″N 99°53′14″E

แผนที่อำเภอวัดเพลงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ