อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอนสัก หมู่ที่ 5 ถนนบ้านใน-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220

โทรศัพท์ : 077 371 275

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอนสัก


การปกครอง : อำเภอดอนสัก มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลดอนสัก    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลชลคราม    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลไชยคราม    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลปากแพรก    มี 16 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองดอนสัก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84220    เฉพาะตำบลไชยคราม ตำบลดอนสัก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก
84160    เฉพาะตำบลชลคราม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
84340    เฉพาะตำบลปากแพรก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก

พื้นที่ : 460.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,005 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาชะโงกเด่นสง่า แหล่งประมงล้ำค่า เทียบท่าเฟอร์รี น้ำตกสวยวิภาวดี บารมีหลวงพ่อจ้อย

พิกัด
9°18′50″N 99°41′25″E

แผนที่อำเภอดอนสักความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ