อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ที่ว่าการอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอห้วยคต หมู่ 3 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170

โทรศัพท์ : 056 518 002

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอห้วยคต


การปกครอง : อำเภอห้วยคต มี 3 ตำบล 31 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยคต
2. ตำบลสุขฤทัย
3. ตำบลทองหลาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
61170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาบางแกรก

พื้นที่ : 424.17 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 20,131 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ห้วยคตป่าใหญ่ รวมใจทุกคน ใจคนงดงาม น้ำพุร้อนพุน้ำใส พระใหญ่ เขาเชือกงาม น้ำตกไซเบอร์

พิกัด
15°17′29″N 99°37′0″E

แผนที่อำเภอห้วยคต